Voor Bedrijven


Voor bedrijven


Ziekteverzuim verminderen met de Flexchair

Als bedrijf zijnde heb je bijna altijd wel te maken met verzuim en de daarbij behorende kosten. De balans in beweging werkt o.a. met het Veldon concept (hieronder uitgelegd). Dit concept draagt bij aan vermindering van het verzuim op gebied van KANS klachten en lage rug klachten. Deze klachten samen vormen een van de grootste op de werkvloer. Er wordt zelfs in sommige gevallen, samen met het UWV, een aanvraag voor een flexchair gedaan, om verzuim van een werknemer te voorkomen. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en de resultaten zijn niet anders dan positief!


Lage rugklachten, een blijvend & kostbaar fenomeen

Ondanks alle inspanningen om zitwerkplekken zo optimaal mogelijk in te richten is het nog niet gelukt de KANS (klachten arm nek en schouders) en lage rugklachten een halt toe te roepen. Als wij het hebben over de gevolgen van zitten, dan zouden wij niet alleen moeten kijken naar verzuimcijfers, maar ook naar effectief productieve uren, fitheid van de medewerker tijdens en na arbeid en de mensen die onder behandeling zijn bij een (para-)medicus. Uiteindelijk willen wij zoveel mogelijk kunnen presteren in zo min mogelijk tijd met een zo hoog mogelijk rendement en de minste kans op uitval. De kosten alleen binnen NL al zijn jaarlijks over de miljard euro voor deze klachten. (Bron: volksgezondheidszorg.info)

Oorzaak & gevolg

De laatste jaren is veel onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat:

  • Passief zitten in hoge mate bijdraagt aan het verkrijgen van klachten aan de nek, schouder, arm en rug
  • Zitten op een conventionele zitoplossing druk verhogend werkt op de tussenwervelschijven
  • Opstaan vanuit een stoel piekspanning geeft in de rug (spieren en gewrichten)
  • De circulatie in de benen fors afneemt tijdens zitten
  • Dat deze circulatie van essentieel belang is bij het voorkomen van verschillende interne aandoeningen.
  • Bewegingsarmoede leidt tot verschillende chronische aandoeningen
  • Zitten kan leiden tot vervroegd overlijden

Flexchair, het dynamisch en probleemoplossende zitconcept

Flexchair BV heeft een dynamische zitoplossing ontwikkeld, de Flexchair, die de gevolgen van langdurige inactiviteit tegengaat. Kern van de Flexchair is een dubbelkantelend systeem ( 2x3d systeem). Zowel onder de zitting als in de voet van de Flexchair zit een kantelend systeem. Hierdoor wordt de zittende mens uitgenodigd zijn evenwicht, binnen de neutrale zone, te handhaven. Door zijn stimulerende werking op het lichaam onderhoudt de Flexchair spelenderwijs de conditie van het lichaam en worden de spieren van de romp ongemerkt en continu optimaal getraind. Eenmaal gewend aan de nieuwe zithouding binnen dit dynamisch zitconcept, is het bewegen op de Flexchair als vanzelfsprekend en kost het actief zitten geen moeite meer. Doordat men wordt uitgenodigd tot bewegen wordt ook de circulatie in de spieren van de romp en de benen gestimuleerd. Het curatief gebruik van de Flexchair verkort de herstelduur en daardoor de verzuimduur. Zowel rugklachten als klachten aan de arm, nek en schouders kunnen effectief worden voorkomen. Recidief wordt tot een minimum beperkt.
Medewerkers zijn door het gebruik van deze dynamische zitoplossing productiever, presteren beter en zijn fitter. Tijdens werkzaamheden zijn medewerkers bezig met hun werk. Daarbij hebben ze weinig tot geen aandacht voor hun zitgedrag of bijkomende zaken als correcte instelling van hun zitoplossing of oefeningen. De Flexchair zorgt ervoor dat de goede (zit)werkhouding vanzelf wordt ingenomen.

Flexchair is een Nederlands product en wordt ontwikkeld en vervaardigd in Vlaardingen.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Flexchair specialist, de balans in beweging.
Bron: Flexchair bv


De balans in beweging en uw bedrijf!

De balans in beweging kan op diverse manieren met uw bedrijf samenwerken. We kunnen samen met u een vaste week/maand afspraak maken waarop we uw werknemers trainen, zodat hun werk productief zal blijven en zodat ze optimaal blijven functioneren zonder ontstaan van klachten. We kunnen ook werknemers van hun (beginnende) klachten afhelpen door middel van o.a. massage technieken.
Ook kunnen wij het Veldon Flexchair concept binnen uw bedrijf introduceren. De werknemers zullen dan ipv bureaustoelen, gebruik gaan maken van de Flexchair. Hierover vragen wij u om contact met ons op te nemen, zodat wij dit persoonlijk kunnen  toelichten wat dit voor u en uw bedrijf voor meerwaarde kan en zal hebben.
Daarnaast kunnen we ook (eenmalige) clinics op uw bedrijf/locatie verzorgen met onderwerpen als:

-> Stabiliteit en balans op de werkvloer
-> Verminderen klachten aan het bewegingsapparaat
-> Fitheidstraining voor werknemers (in groepsverband)
-> Lichaam (uitgangs-)houding verbeteren
-> Balans training, incl. de PAR-test per individu met Flexchair
-> Balanstraining m.b.v. divers oefenmateriaal

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of interesse? Neem dan contact met ons op!
Wij willen graag persoonlijk toelichten wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen en welke meerwaarde het voor u heeft om een samenwerking met ons aan te gaan.